• Sesirah Kaca

 • Putra Eyang Hasan Nawi

  Ingkang dados saka guru / lajer Paguyuban Trah Punika
 • KERTOSARI Cemethuk
 • KARIYO KROMO Tanjungsari
 • KARSO DIKROMO Kateguhan
 • JOSEMITO Kwaron
 • KARTO IJOYO Kateguhan
 • KONTAK :

  =================== Bejo Pujosunaryo ------- Dukuh Rejosari, --- Kalurahan Lorog Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo Telfon : 0272- 881145 - 0815 - 677 27077 - 0815 - 487 57403 - ===================== Dwi Karyanto ------------- Kepuh, Kal . Kepuh ,-- Kecamatan Sukoharjo Telefon : 0271 - 7070290 =================
 • Iklan

PAMBAGYO HARJO

Website counter

Assalamu alaikum….Sugeng rawuh.

Mugi sih wilasa lan berkahing Gusti tansah lumintir kagem panjenengan sami.

Bedjo Pujosunaryo - Pemrakarsa

Bedjo Pujosunaryo – Pemrakarsa

Blog punika kaunggahaken pinangka sarana anggen sami nyambung paseduluran ing antawisipun para buyut, para canggah, lan warengipun Eyang Hasan Nawi Suwargi. Awit sampun gesang wonten ing bumi Nuswantara langkung saking 100 tahun utawi setunggal abad, pramila trah Hasan Nawi sampun sumebar sak indhenging Nusantara. Awit saking punika rinaos langkung prayogi menawi dipun wontenaken Paguyuban Trah, amrih sami mengertosi lan tansah saged nyambung tali silatur rahim kados ingkang dipun ajaraken dening junjungan kita Nabi Muhammad s.a.w.

Sampun wiwit tahun 2006, niyat kala wau dipun wedharaken, dipun biwarakaken, lan dipun tindakaken kanthi kawiwitan ngawontenaken acara Halal Bil Halal. Mbok menawi minangka sedya ingkang luhur, menawi kita sesarengan sami kersa nyambung tali silatur rahim, tali pasederekan, guyub rukun, lan tansah tulung-tinulung dumateng margi kesaenan, kesabaran, lan kautaman. Kanthi blog punika kula ngajak dumateng sedaya keturunan Eyang Buyut Hasan Nawi, tuwin sedaya putra, wayah, buyut, canggah, lan warengipun Ki Kertosari (Cemethuk), Ki Kariyo Kromo (Tanjungsari), Ki Karso Dikromo (Kateguhan), Ki Josemito (Kwaron), sarta Ki Karto Ijoyo (Kateguhan) sami karsa manunggal dateng Paguyuban punika, lan sami-sami nyambung pasederekan ingkang tulus lan suci namung lantaran rasa tresna asih mring sesami lan sungkem ing Gusti.

Pramila kagem para darah lan trah Eyang Hasan Nawi, kasuwun kersa paring gagasan, pamrayogi, lan panyengkuyung tumrap blog punika. Alantaran Blog punika kaajap badhe kathah sanget pangertosan, informasi, pawarta, lan piwulang sae ingkang saged dipun sebaraken. Awit, sakalangkung sakedhik kita sami saged sesambetan sarana aben ajeng lan sami asung pakabaran sarana lisan. Pinten-pinten karepotan saha pakaryan sampun amulet diri kita piyambak-piyambak, nulis serat ugi sampun mboten wekdal ingkang mirunggan lan mboten saget warata, sarta sanjan-sinanjan sarana pepanggihan utawi telefon inggih sakalangkung sakedhik. Menapa malih tumrap para lare lan kaneman, tetapangan lan sesrawungan dumateng para kulawarga ugi sampun mboten saget katindakaken kanthi cekap. Gandheng para kaneman asring ngginakaken internet, pramila blog punika saget pinangka sarana sesambetan.

Sumangga dipun sami regengaken.

Nuwun, Wassalamu alaikum

Bedjo Pujosunaryo

Iklan

Satu Tanggapan

 1. Penget.M
  Ass.Wr.Wb.Mugi gusti tangsah paparing margi ikang sae soho katentreman dumateng sedaya trah Hasan Nawi sumarambah sedayanipun.Lan mugi mugi trah Hasan Nawi sageto dados patuladan tumrap sedoyo kulowargo anggenipun mbangun tali silaturohim ngempalaken balung apisah wonten tedak turunipun Eyang Hasan Nawi wonten kurun wekdal kirang langkung 100th.Monggo sedarah trah Hasan Nawi nyenkuyung menggah suksesipun program puniko.Mugi gusti ngijabahi .Amin ws.Wr.Wb.
  Taklim kula
  Penget.M-Pujo Sunaryo(nawir).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: