• Sesirah Kaca

 • Putra Eyang Hasan Nawi

  Ingkang dados saka guru / lajer Paguyuban Trah Punika
 • KERTOSARI Cemethuk
 • KARIYO KROMO Tanjungsari
 • KARSO DIKROMO Kateguhan
 • JOSEMITO Kwaron
 • KARTO IJOYO Kateguhan
 • KONTAK :

  =================== Bejo Pujosunaryo ------- Dukuh Rejosari, --- Kalurahan Lorog Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo Telfon : 0272- 881145 - 0815 - 677 27077 - 0815 - 487 57403 - ===================== Dwi Karyanto ------------- Kepuh, Kal . Kepuh ,-- Kecamatan Sukoharjo Telefon : 0271 - 7070290 =================
 • Iklan

Hikmah

Kaca punika kangge ngaturaken Al-Hikmah ingkang kaolah saking weninging rasa lan kalbu ananggapi gumelaring kahanan wonten ing alam donya, asesumber pinten-pinten kedadoswan lan Pengalaman. Hikmah mekaten boten wonten watesipun, bebasan kaya samodra lan akasa, ingkang minangka budidayaning manungsa kang sak lajengipun sinimpen ing telenging kalbu lan pemikiran.

Iman, Islam/syariat, amal, lan hikmah pinangka reroncening kasampurnaning titah anggenipun sami ngrasuk agamining Allah lan angudi kasampurnaning ngagesang angugemi dhawuh lan wewarahing Gusti Allah. Hikmah saget mujudaken geguritan, sesanti, tembung witjaksana, parikan lan wangsalan ingkang ngemu tembung kang seni lan wos kebak bebenar lan kawicaksanan. Mangga sami-sami dipun isi kanthi pinten-pinten pengalaman pribadi saha petikan saking para ahli hikmah, hukama, ulama, pangarsaning praja lan sarjana kang sujaneg budhi.

Nuwun

Iklan

Satu Tanggapan

 1. Sak rosa-rosaning manusia mesthi mawa apes. Sak pinter-pintere Sujalma, mesthi ana kang datan dimangerti, sak julig-julige manungsa mesthi ana lupute.
  Mula sumarah ing Gusti Allah, kanthi rasa pasrah lan rila, iku pinangka tamba kang piguna, tambaning jiwa lan ati nurani.
  Nglenggana ing babagan iku, mula banjur tansah nyuwun pitulungan marang Gusti Kang Maha Kuwasa.

  Pandonga :
  “DHUH GUSTI, KAWULA NYUWUN PITULUNG PADUKA SAKING SEDAYA BAB INGKANG NGALANG-ALANGI KULA SAKING NGUPADI KABECIKAN AKHERAT”.
  “DHUH GUSTI, KAWULA NYUWUN PITULUNG PADUKA SAKING SEDAYA KAHANAN GESANG INGKANG NGALANG-ALANGI KULA SAKING PATI INGKANG SAE”
  “DHUH GUSTI, KAWULA NYUWUN PITULUNG PADUKA SAKING ANGEN-ANGEN INGKANG NGALANG-ALANGI KULA TUMUJU AMAL INGKANG SAE”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: