• Sesirah Kaca

 • Putra Eyang Hasan Nawi

  Ingkang dados saka guru / lajer Paguyuban Trah Punika
 • KERTOSARI Cemethuk
 • KARIYO KROMO Tanjungsari
 • KARSO DIKROMO Kateguhan
 • JOSEMITO Kwaron
 • KARTO IJOYO Kateguhan
 • KONTAK :

  =================== Bejo Pujosunaryo ------- Dukuh Rejosari, --- Kalurahan Lorog Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo Telfon : 0272- 881145 - 0815 - 677 27077 - 0815 - 487 57403 - ===================== Dwi Karyanto ------------- Kepuh, Kal . Kepuh ,-- Kecamatan Sukoharjo Telefon : 0271 - 7070290 =================
 • Iklan

Silsilah

HASAN NAWI

Eyang Hasan Nawi pinangka putra saking Ki Rejosandi , ingkang langkung kondhang kanti jelukan “Bedor:. Namung kemawon sejarah lan informasi ngengingi Ki Rejosandi sampun boten wonten ingkang mangertosi, awit para leluhur ingkang meningi gesangipun Ki Rejosandi sampun mboten wonten ingkang taksih sugeng. Catetan utawi tulisan ingkang magepokan kaliyan Ki Rejosandi inggih boten wonten.

Awit saking punika, Paguyuban Trah punika lajeng kawiwitan saking Ki Hasan Nawi, awit taksih wonten sakperangan turunipun ingkang taksih sugeng lan mangertosi gesangipun Eyang Hasan Nawi.

Hasan Nawi punika pinangka asma utawi tetenger ingkang pinaringaken dening Ki Rejosandi tumrap putra tunggal, anting-anting kebanting. Dene nalika diwasanipun, Ki Hasan Nawi mangun bebrayan pikantuk Nyi …… Hasan Nawi ingkang nalika alitipun katelah pun ……………………. ingkang pinangka putra-putrinipun……………… ing Dusun…………………

KERTOSARI

Ki Kertosari punika putra pambayunipun Eyang Hasan Nawi ingkang miyos kakung. Dene nalika sugengipun manggen wonten ing Dukuh Cemethuk, Kalurahan Lorog, Kecamatan Tawangsari. Griya ingkang dipun lenggahi Ki Kertosari Sarimbit, sak punika wonten ing pekarangan ingkang nate pinangka griyanipun Ngabdul Arif, lan sak punika dipun lenggahi sedherek kita dimas Sarwiji bin Ngabdul Arif.

Ki Kertosari seda ing tahun 19….., lan Nyi Kertosari seda ing tahun 1955, lan kasarekaken ing Astana Cemethuk.

Dene putra-putrinipun Ki Kertosari wonten  gangsal ugi, inggih punika :

 1. Kasan Mustamin
 2. Abdullah
 3. Kasan Dikromo
 4. Wiryo Semito
 5. Kasan Muhammad

Sedaya putra Ki Kertosari manggen wonten ing Dhusun Cenethukm Kalurahan Lorog, Kecamatan Tawangsari.

Dene Ki Kasan Mustamin emah-emah pikantuk Nyai…. saking ing Malangan, lan peputra tiga, namung satunggal ingkang lestari ngantos diwasa lan omah-omah, inggih punika pun Bejo Pujasunaryo.

Bapak Abdullah rabi pikantuk Nyai …… saking ing dukuh….., lan peputra kalih, inggih punika Abdul Sittin ingkang manggen ing Cemethuk lan rabi Nyi Painah saking Karangpung, lan Nyi Tumi ingkang nderek kakungipun manggen ing Dukuh Jethis, Kateguhan.

Putra panengah inggih punika Ki Kasan Dikrama ingkang ugi manggen ing Dukuh Cemethuk lan daup kaliyan Nyi…. ugi saking dusun cemethuk. Griya/pekaranganipun sakpunika dipun panggeni para putranipun. Dene nalika bebrayan sagen nuwuhaken turun cacahipun wonten gangsal (5), inggih punika

 • Dana Miharso – manggen ing Dukuh Cemethuk rabi pikantuk …. putrinipun Bapak … saking Cemethuk.
 • Harno Muhammad – manggen ing Dusun Cemethuk lan rabi kaliyan S…..
 • Mul Lagiyo – manggen ing Dusun  Cemethuk, lan rabi pikantuk ……
 • Cipto Pandi – manggen ing Sumodilagan, Solo, rabi pikantuk…..
 • Nyi Atminah manggen ing Dusun Cemethuk, lan rabi pikantuk…..

Pak Wiryosemito , manggen ing Dusun Cemethuk, sak punika griya lan pekarangan dipun panggeni dening Pak Mitro Misdi. Emah-emah pikantuk Nyi….. saking ing Dusun …. lan peputra 5 (gangsal), inggih punika :

 • Nyi Painah ingkang manggen ing Cemethuk.
 • Nyi Tugi Darmo ingkang manggen ing Cemethuk.
 • Tugiman almarhum
 • Tugiyem almarhum
 • Mitro Misdi ingkang manggen ing Dusun Cemethuk.

Dene Wuragilipun Ki Kertosari inggih punika Ki Kasan Muhammad, ingkang manggen ing Dusun Cemethuk. Sak perangan pekarangan sak punika dipun panggeni Pak hardi Muhammad, dene sakperangan sanesipun sampun dados saluran irigasi.  Pak Kasan Muhammad rabi pikantuk Nyi Ngatiyem, putrinipun Mbah Ngali, saking Cemethuk, lan peputra enem, inggih punika :

 • Khodam ingkang sampun puput yuswa nalika taksih alit.
 • Juremi-Hardi Muhammad, manggen ing dukuh cemethuk.
 • Nyi Ngatemi ingkang manggen ing Dusun Grajegan.
 • Ngatowan ingkag sampun seda nalika taksih kaneman.
 • Radi Ratno ingkang manggen ing Dusun karangpung.
 • Muhammad Jawahir ingkang manggen ing Dusun Cemethuk

Iklan

Satu Tanggapan

 1. Sebaiknya…trah hasan nawi memberikan informasi mengenai para leluhur dan keluarga terdekat. dengan demikian silsilah dapat dilengkapi dalam waktu yang tidak terlalu lama.

  matur nuwun

  Rahdi Sumitro

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: