• Sesirah Kaca

 • Putra Eyang Hasan Nawi

  Ingkang dados saka guru / lajer Paguyuban Trah Punika
 • KERTOSARI Cemethuk
 • KARIYO KROMO Tanjungsari
 • KARSO DIKROMO Kateguhan
 • JOSEMITO Kwaron
 • KARTO IJOYO Kateguhan
 • KONTAK :

  =================== Bejo Pujosunaryo ------- Dukuh Rejosari, --- Kalurahan Lorog Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo Telfon : 0272- 881145 - 0815 - 677 27077 - 0815 - 487 57403 - ===================== Dwi Karyanto ------------- Kepuh, Kal . Kepuh ,-- Kecamatan Sukoharjo Telefon : 0271 - 7070290 =================
 • Iklan

Warta Kita

Halaman ini ditujukan untuk media berita keluarga

 • Lahir, Nikah, lan Seda
 • Sekolah, Wisuda, lan pelatihan.
 • Katampa nyambut gawe, kemajuan pegaweyan, promosi jabatan.
 • Sunatan, Ulang Tahun,
 • Mbukak bisnis anyar, perkembangan bisnis,
 • Pertemuan keluarga, arisan, Halal-Bil Halal, l.s.p

I DUL QURBAN

Nalika Riyaya Idul Qurban, wis lumrah lamun nindakake ibadah Qurban kanthi mragat kewan iwen, kaya ta sapi, kebo, utawa menda (wedus). Ya kewan-kewan jenis iku kang lumrah dadi ingon-ingon ing tlatah Jawa. Miturut syara’ kang wis ginaris dening Kanjeng Nabi Muhammad s.a.w., wedhus iku sah dadi qurban kanggo wong siji, dene sapi utawa kebo bisa kanggo qurban wong pitu.

Kabeh mau selaras karo kahanan, awit Nabi Muhammad uga wus paring sabda : ” Sing sapa wonge duwe kecukupan kanggo ibadah qurban, kang mangka ora gelem nindakake ibdah qurban, mula aja pisan-pisan wong iku nyedhaki panggon sholatku ” , tegese ora kena nekani masjid. Ingkang mangka saben muslim duwe kewajiban sholat jumat kang kudu jamaah ana mesjid. Ateges yen kuwagang qurban mangka ora nindakake, sakjroning telung minggu bakal dadi wong kang murtad.

Semono uga firman Allah kang Maha Suci kapacak ana ing surat Al-Kautsar :

” Sakyektine Ingsun wus paring pirang-pirang kanugrahan marang sira. Mula pada nindakna sholat kagem pangeranira, lan pada tindakna ibadah Qurban.  Saktemene, musuh-musuhiro lan wong-wong kang pada drengki, bakal musna. “

Adedasar ayat iku, ibadah qurban iku pada dradjate karo ibadah sholat, kang ateges pinangka ibadah kang “WAJIB” , kanggona wong-wong muslim kanng kuwawa. Salah siji manfaate ibadah qurban yaiku bisa ngeleremake atine wong-wong kang mungsuhi kita, lan mungsuhi islam, uga kang darbe rasa srei lan drengki tumrap awake dhewe.

Awit saka iku, sak jroning rong tahun kang pungkasan, yaiku tahun 1429 lan 1430 H utawa tahun 2008 lan 2009 masehi, keluwarga Bapa Beja Pujasunaryo uga ngleksanani ibadah qurban. Sarana bareng-bareng ditindakake kanthi mragad sapi lan wedhus ing tahun 2008, lan ragat sapi siji ing tahun 2009.

Mragat sapi dadi pilihane kulawarga awit :  Daging sapi siji luwih akeh tinimbang wedhus pitu. Sakperangan priyayi ora kersa/nyirik dahar daging wedhus awit ngeman kesarasan badan.

Mbah Pujosunaryo, mbah Mujani,  mBah Mulyani, Muh. Hidayat, Ika Hastami Bambang, Penget Munawar, Topo Haryanto,  Janti Utami-Sigit Ahmadi, Sri Sulanjari Puryono, Hestri Dwi Karyanto, lan Astri S Sumitro kang melu nyengkuyung ibdah qurban ing tahun 2008 lan 2009 kasebut.

Kaangkah kabeh trah Hasan Nawi uga melu nyengkuyung lan nglestarekaki utawa mandegani kaleksanane ibadah qurban kaya mau ing wewengkone dhewe-dhewe ing tahun-tahun ngarep.

Wasana muga bisa ndadekake pemarem tumrap paguyuban trah Hasan Nawi.

Nuwun

Rahdi Sumitro

EYANG B PUDJOSUNARYO – PUPUT YUSWA

Innalillahi wa inna ilaihi rojiuun….

Nuwun, mugi andadosna wuninga tumrap para kadang, mitra, lan trah Hasan Nawi. Awit saking kersaning Gusti Allah kang Maha Kuwaos, sampun katimbalan marak ngarsaning Allah rama

Bejo Pudjosunaryo,

Ingkang Asung Prakarsa adeging paguyuban Trah Hasan Nawi Saha lumadinipun Blog punika

Rikala dinten Sabtu Legi malem Ahad Pahing, Surya kaping 3 Muharram 1431 H , sesarengan kaliyan tanggal 19 Desember 2009, wanci tabuh 20:30 ing Rumah Sakit Dr. Oen / Panti Kosala – Kandang Sapi, Solo. Sak sampunipun anval ing dinten Kamis malem Jumat Kliwon , 1 Muharram 1431H.

Dumateng para kadang mitra lan pamaos blog punika kasuwun doa, mugi-mugi Allah kersa paring pangapura tumrap sedaya kalepatan lan dosa ingkang kasandang Bp Bejo Pudjosunaryo. Sedaya amal kesaenan saged katampi lan kaparingan ginanjar kanti langkung sae.

Mugi-mugi tumurinipun dateng alam barzakh pinaringan gancar, manggen papan ingkang wiyar, kasukceni dosa lan ruhipun kanthi toya suci saengga pindha kain ingkang pethak muncar cahyanipun. Saged Gesang ing alam barzakh kanthi iman ingkang langgeng, madhep mantep ngadhep gusti Allah. Cumondhok ing papan ingkang langkung sae tinimbang papanipun nalika gesang ing donya. Kaparingan garwa lan rowang ingkang langkung sae tinimbang garwa lan rowangipun nalika ing donya.

Tumrap para kulawarga mugi kinasihan dening Gusti Allah, kaparingan kesabaran, lan panglipur ingkang mimbuhi kayuwanan, keimanan, lan keislaman.

Nuwun Para Garwa lan Putra

Garwa : Ibu Mudjani + Ibu Mulyani

Putra + Mantu :

Rahdi Sumitro & Astri SS (Bogor), Sri Sulanjari & Puryono (Tawangsari), Hestri Sulisstyo & Dwi Karyanto (Kepuh Sukoharjo), Sigit Ahmadi & Janti Utami (Godean-Yogyakarta)

Muh. Hidayat & Nurlela (Temanggung) , Penget Munawar & Nur Aini (Tawangsari), Ika Hastami & Bambang (Tawangsari), Topo Haryanto (Jakarta), Fitria Afif Nawansyah (Pacitan)

Wayah :

Nadim Audah K, Hurriangga R, Fadhilah Fitri, Suci Hafsah Romadhoni, Eswika Nilasari, Nurisna Mayangsari, Ramadhan Rezki Ahmadi, Aulia Putri Utami, Azizah Azahra Ahmadi, Fuad, Sri Rizki, Gavine, …., Abidin, Icha.

Buyut :

Gavier Aljena.

Iklan

Satu Tanggapan

 1. Allohumma-ghfirlahu war hamhu, wa afiini fa’funganhu, wa akrim nuzulahu, wa wasi’ madkholahu , wa naqihi kama yunaqosh- tsaubul abyadhu minad-danas.

  Allohumma anta robbuhu, wa anta hadainahu ilaal-imaani wal islaam. Wab dal ahlan khoiru min ahlihi, wa azwajan khoiru min zaujihi, wa makana khoiru min makanihi.

  Allohuma ‘idzquhu min adzaabil qobri, wa min ‘adzaabannar, wadkhilhu jannaatu ma’al abror….

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: